Kultura - dějiny - umění

Většina lidí se shodne na tom, že koně patří nejen k nejkrásnějším, ale také k nejinteligentnějším a nejužitečnějším zvířatům na světě. Člověk je zná už více než 6 000 let a sotva se tohoto velkého a silného zvířete přestal bát, začal jej využívat ku svému prospěchu. Naučil je pracovat, nosit těžké náklady a tahat povozy, jezdit na něm a...

Historie české koruny sahá do roku 1892. Tehdy byla zavedena koruna rakousko-uherská a po rozpadu říše ji nově vzniklé Československo převzalo jako svou oficiální měnu. Koruna česká se tak stala zákonnou základní měnovou jednotkou země.

Spojuje je touha po přirozeném způsobu života, dobrém sousedství, životě v blízkosti přírody a možnostech sdílení radostí i starostí všedního dne. Generačně a profesně pestré skupiny, zahrnující mladé rodiny, aktivní lidi staršího středního věku i důchodců, se rozhodli vybudovat si společné bydlení. Na Slovensku málo známý, ale ve světě dnes už...

Praha je velmi oblíbená turistická destinace, přičemž jedním z důvodů je její bohatá historie. I díky tomu v ní najdete velké množství muzeí a památek, ale nechybí zde ani zajímavé turistické atrakce. Proto jsme pro tebe vybrali jen ty, které se opravdu vyplatí, aby si zbytečně neztrácel čas s těmi méně zajímavými.