10 minut chůze denně má prokazatelně pozitivní účinek

10.09.2022

Podle jihokorejského výzkumu prezentovaného na Evropském kardiologickém kongresu, který začíná v pátek v Barceloně, může chůze trvající jen něco málo přes hodinu týdně nebo deset minut denně prodloužit délku života po 85. roce věku.

Chůze
Chůze

Podle vědců z Univerzity Indse v Soulu snižuje pravidelné cvičení, dokonce i obyčejná procházka, riziko úmrtí ve věku nad 85 let téměř o 40 procent.

Bez ohledu na věk doporučují odborníci všem dospělým, aby se týdně věnovali alespoň 150 minutám středně intenzivní nebo 75 minutám intenzivní fyzické aktivity. Nicméně podíl času stráveného sezením se s věkem zvyšuje a fyzická aktivita má s věkem tendenci klesat, upozorňuje hlavní autor Mu Njun Jin ve výzkumu zveřejněném organizátory kongresu. Výsledky výzkumu naznačují, že pro osoby ve věku 85 let a starší se doporučuje alespoň jedna hodina fyzické aktivity týdně.

Výzkumníci použili databázi údajů o starších lidech od jihokorejské zdravotní pojišťovny. Studie zahrnovala 7 047 osob ve věku 85 let a starších, které se v letech 2009-2014 účastnily národního screeningového programu. Členové skupiny, jejíž průměrný věk byl 87 let, byli dotazováni, kolik času tráví klidnější chůzí, kolik intenzivnější aktivitou, jako je rychlejší chůze nebo jízda na kole, a kolik intenzivnější aktivitou, jako je běh.

Z odpovědí vyplynulo, že více než polovina účastníků (57,5 %) nechodí denně ani pomalu, 8,5 % chodí celkově alespoň hodinu týdně, 12 % chodí 1 až 2 hodiny, 8,7 % chodí 2 až 3 hodiny a 13,3 % chodí více než 3 hodiny. Sedmina účastníků (14,7 %) byla středně fyzicky aktivní a pouze 10,9 % bylo fyzicky aktivních intenzivně. Pouze 7,6 % účastníků se účastnilo méně namáhavých a intenzivnějších pohybových aktivit.

Výzkumný tým zkoumal souvislosti mezi pravidelnou chůzí, úmrtím na kardiovaskulární onemocnění, úmrtím z jakékoli příčiny a intenzivnějšími formami cvičení. Zjistili, že ve srovnání s těmi, kteří pravidelně necvičili, měli starší lidé, kteří se věnovali alespoň jedné hodině fyzické aktivity týdně, o 39 % nižší riziko kardiovaskulárních onemocnění a o 40 % nižší riziko úmrtí z jakékoli příčiny.

Nejnovější články

Přečtěte si jako první, co je nového

Podle jihokorejského výzkumu prezentovaného na Evropském kardiologickém kongresu, který začíná v pátek v Barceloně, může chůze trvající jen něco málo přes hodinu týdně nebo deset minut denně prodloužit délku života po 85. roce věku.