Historie zvířat ve válce

15.04.2021

Většina lidí se shodne na tom, že koně patří nejen k nejkrásnějším, ale také k nejinteligentnějším a nejužitečnějším zvířatům na světě. Člověk je zná už více než 6 000 let a sotva se tohoto velkého a silného zvířete přestal bát, začal jej využívat ku svému prospěchu. Naučil je pracovat, nosit těžké náklady a tahat povozy, jezdit na něm a využívat jeho rychlosti k lovu.  

Koně ve válce
Koně ve válce

Bohužel se jeho síla a rychlost hodily i k bojové činnosti a tak byl kůň po dlouhá tisíciletí součástí armád celého světa. K tomuto účelu byli postupně šlechtěni koně, kteří měli co nejvíce potřebných vlastností.

V dávných dobách nebyla ani tak důležitá rychlost, ale hlavně síla a mohutnost stavby koňského těla, protože koně nosili na svém hřbetě nejen rytíře oděné do těžké zbroje, ale i svou vlastní ochrannou zbroj, kterou jim jejich pánové pořizovali, aby tak chránili koně, ale i sebe. Rytíř, pod nímž padl kůň byl prakticky ztracen.

Mezi takto vyšlechtěná plemena patřili například francouzští peršoni, shire, kůň jutský nebo frízský. Některá plemena se zachovala do dnešních dnů, i když už dávno neslouží válečným účelům a změnily se i jejich vlastnosti..

V té době byl ovšem válečný kůň také symbolem postavení svého majitele. Čím krásnější, silnější, ušlechtilejší a nazdobenější byl, tím bylo zřejmější, že nosí vysoce postavenou osobu, která žádá úctu.

Se změnou válečných pravidel a s vynálezem střelného prachu přestali koně nosit těžké rytíře a začal se klást důraz také na jejich rychlost. Nejefektnější filmové scény z válečných a dobrodružných filmů 18. a 19. století nám ukazují vojenské oddíly nebo hlídky pronásledující nepřítele na koních.

Každá armáda měla jízdní oddíly - kavalerie - které patřily zpravidla k vojenské elitě, ať už to byli kyrysníci, huláni, husaři nebo dragouni. Víte například to, že naše hanlivé označení "mameluk" pochází z pojmenování vojáka elitní jednotky egyptské armády mamlúk?
Koně se ovšem v armádě nevyužívali jen k přepravě mužstva nebo k přímému boji, ale také k tahání nákladů, těžké zbrojní techniky či polních kuchyní. Kůň byl prakticky až do padesátých let jednou z nejdůležitějších součástí armády.

Za tuto slávu ale velmi tvrdě platil. Většina armádních koní zahynula, často za velkého utrpení, v boji. Jen během Bůrské války ztratila britská armáda během 326 000 koní. Je to obrovské číslo, když uvážíme, že tato válka trvala jen dva roky. Během tažení do Ruska padlo v napoleonské armádě téměř 50 000 koní a v bitvě u Waterloo jich na obou stranách bylo zabito asi 30 000.

Část armádních koní se také stala pro vojsko záchranou v době, kdy se vojenské oddíly dostaly do potíží a neměly přístup k zásobování. Pak bylo jejich potravou koňské maso a kůň je tak zachránil podruhé.

Není tedy divu, že chov koní, i když méně kvalitních byl velmi lukrativní činností v každé době, stejně jako řemesla, která s ním souvisela. Ke změně došlo až po druhé světové válce, kdy s rozvojem automobilismu zájem o armádní koně postupně ustlával. Část jich vyžívala jen pohraniční služba v terénu, který nebyl přístupný automobilové technice, ale i tady docházelo postupně ke změnám.

Dnes, kdy se chovy koní vracejí postupně ke své dávné slávě, se ovšem chovají hlavně pro své jízdní vlastnosti, sport a zábavu. Jen malou část jich využívá například policie, která znovu objevuje jejich vynikající vlastnosti.

Nejnovější články

Přečtěte si jako první, co je nového
 

Katov je obec nacházející se severovýchodně od Velké Bíteše na náhorní plošině v nadmořské výšce 474 m. Jméno obce a nález lidských kostí během stavebních prací v okolí školy jasně ukazují na to, že se skutečně jednalo o popravčí místo a že prvním katovským obyvatelem byl kat. To tvrdí i legenda.

Zemi se říká modrá planeta, a to z dobrého důvodu. Při pohledu z vesmíru je 70 % zemského povrchu pokryto vodou. Ať už je kapalná, plynná nebo pevná, vyskytuje se v různých formách a je nezbytná pro zachování života na planetě.

Myslíme si, že o dinosaurech víme všechno: byli to obrovští plazi, tak mocní, že žádná jiná forma života se nemohla postavit jejich nadvládě. Vládli 160 milionů let, dokud je pravděpodobně nevyhladil náraz meteoritu do Země.

V západní kultuře je lev symbolem síly a odvahy: je to zvíře s hrdým postojem, a proto je často považován za nadřazeného všem ostatním zástupcům zvířecího světa.