Hypochondrie - Představme si všechna důležitá fakta o této poruše

25.03.2023

Hypochondrie je stav, kdy člověk tráví spoustu času obavami o své zdraví a případné nemoci. Takoví lidé jsou často označováni jako hypochondři. Je běžné, že si lidé dělají starosti o své zdraví, ale hypochondrie je jiná. 

Hypochondrie
Hypochondrie

Jedná se o duševní onemocnění, které může výrazně ovlivnit kvalitu života člověka. V tomto článku se budu zabývat deseti běžnými příznaky hypochondrického chování, které byste měli znát.

Co je hypochondrické chování?

Hypochondrie se vyznačuje nadměrnými obavami o své zdraví, které často doprovází vysoká míra úzkosti. Lidé s hypochondrickým chováním mohou prožívat intenzivní strach a úzkost z drobných tělesných změn nebo pocitů, jako je bolest hlavy nebo žaludku. Mohou také trávit mnoho času zkoumáním příznaků a nemocí, hledat ujištění u lékařů nebo blízkých a vyhýbat se situacím, které považují za rizikové pro své zdraví.

Rozdíl mezi hypochondrií a úzkostí

Ačkoli je hypochondrické chování často spojováno s úzkostí, jedná se o dva rozdílné jevy. Úzkost je normální reakcí na stres a v mnoha situacích může být prospěšná. Naproti tomu hypochondrie je duševní porucha, která způsobuje nadměrné a iracionální obavy o vlastní zdraví. Lidé trpící hypochondrií mohou pociťovat úzkost, ale jejich stav není výhradně výsledkem úzkosti.

10 běžných příznaků hypochondrického chování

 1. Neustálá kontrola příznaků: Lidé s hypochondrií často sledují své tělo, zda se u nich neobjevují příznaky nemoci. Mohou si pravidelně kontrolovat puls, teplotu nebo jiné tělesné vjemy.
 2. Obsedantní zkoumání příznaků: Hypochondři často tráví spoustu času zkoumáním příznaků a nemocí. Mohou číst lékařské knihy, vyhledávat na internetu a ptát se na informace svých lékařů.
 3. Časté návštěvy lékařů: Lidé trpící hypochondrií mohou často navštěvovat své lékaře a hledat ujištění o svém zdraví. Mohou také požadovat zbytečná vyšetření nebo zákroky.
 4. Zaměřují se na drobné tělesné změny: Hypochondři se mohou zaměřit na drobné tělesné změny, jako je bolest hlavy, vyrážka nebo kašel. Mohou se obávat, že tyto změny naznačují vážné onemocnění.
 5. Prožívání úzkosti nebo záchvatů paniky: Hypochondři často zažívají úzkostné stavy nebo záchvaty paniky v souvislosti se svými zdravotními problémy. Může je přepadnout strach nebo obavy o své zdraví.
 6. Vyhýbání se situacím vnímaným jako rizikové: Lidé s hypochondrií se mohou vyhýbat situacím, které vnímají jako rizikové pro své zdraví, například přeplněným místům nebo veřejné dopravě.
 7. Přehnaná reakce na lékařské zprávy: Hypochondři mohou přehnaně reagovat na lékařské zprávy nebo zprávy. Mohou být úzkostní nebo se obávat nemocí, které se netýkají jejich zdraví.
 8. Vyhledávání ujištění od ostatních: Lidé s hypochondrií mohou hledat ujištění u členů rodiny, přátel nebo lékařů. Mohou opakovaně žádat o ujištění o svém zdraví.
 9. Domnívají se, že trpí vážnou nemocí: Hypochondři se často domnívají, že trpí vážnou nemocí, i když pro toto přesvědčení neexistují žádné důkazy. Mohou se obávat, že mají život ohrožující onemocnění, například rakovinu nebo HIV.
 10. Pocit tísně nebo oslabení: Hypochondři se kvůli svým zdravotním obavám často cítí utrápení nebo oslabení. Mohou pociťovat společenské nebo pracovní znevýhodnění a jejich obavy o zdraví mohou zasahovat do jejich každodenních aktivit.

Dopad hypochondrického chování na duševní zdraví

Hypochondrické chování může mít významný dopad na duševní zdraví člověka. Lidé s hypochondrickým chováním mohou trpět depresemi, úzkostmi a dalšími duševními poruchami. Mohou také zažívat sociální izolaci, protože nadměrné obavy o své zdraví jim mohou ztěžovat zapojení do společenských aktivit.

Příčiny hypochondrického chování

Příčiny hypochondrie nejsou zcela objasněny. Předpokládá se, že souvisí s kombinací genetických, environmentálních a psychologických faktorů. Někteří vědci se domnívají, že hypochondrie může souviset s hyperaktivním imunitním systémem nebo chemickou nerovnováhou v mozku. Jiní naznačují, že může souviset se zkušenostmi s nemocí nebo traumatem v dětství.

Strategie zvládání hypochondrie

Existuje několik strategií zvládání, které mohou lidem s hypochondrií pomoci zvládat jejich příznaky. Patří mezi ně např:

 • Kognitivně-behaviorální terapie: Tento typ terapie může lidem s hypochondrií pomoci identifikovat a zpochybnit jejich negativní myšlenky a přesvědčení o jejich zdraví.
 • Relaxační techniky: Techniky, jako je hluboké dýchání, meditace a progresivní svalová relaxace, mohou lidem s hypochondrií pomoci zvládat jejich úzkost.
 • Postupné vystavování: Postupné vystavování situacím, které vyvolávají hypochondrické chování, může lidem s hypochondrií pomoci překonat jejich obavy.
 • Cvičení a zdravý životní styl: Pravidelné cvičení a zdravý životní styl mohou lidem s hypochondrií pomoci zvládnout jejich úzkost a zlepšit jejich celkový zdravotní stav.

Kdy vyhledat lékařskou pomoc

Pokud se u vás projevuje hypochondrické chování, je důležité vyhledat lékařskou pomoc. Váš lékař vám může pomoci vyloučit jakékoli základní zdravotní potíže a v případě potřeby vás může odeslat k odborníkovi na duševní zdraví. Je také důležité vyhledat pomoc, pokud vám hypochondrie způsobuje značné potíže nebo zhoršuje váš každodenní život.

Podpůrné skupiny pro hypochondry

Existuje několik podpůrných skupin a online komunit pro lidi s hypochondrickým chováním. Tyto skupiny mohou lidem poskytnout bezpečné a podpůrné prostředí, kde mohou sdílet své zkušenosti a získat podporu od ostatních, kteří rozumí tomu, čím procházejí.

Závěr

Hypochondrie je duševní onemocnění, které může mít významný dopad na kvalitu života člověka. Vyznačuje se nadměrnými a iracionálními obavami o své zdraví. Lidé s hypochondrií mohou pociťovat úzkost, depresi a sociální izolaci. Existuje však několik strategií zvládání, které mohou lidem s hypochondrií pomoci zvládat jejich příznaky, a podpůrné skupiny mohou poskytnout bezpečné a podpůrné prostředí pro ty, kteří se s tímto stavem potýkají. Pokud se u vás hypochondrické chování vyskytuje, je důležité vyhledat lékařskou pomoc a podporu.

Nejnovější články

Přečtěte si jako první, co je nového

Společnost COLORCODE, založená v roce 2008 v Jižní Koreji, prodává na našem trhu kosmetiku se značkou TERRAZEN prostřednictvím svého dooc. Pokud máte zájem o koupi této kosmetiky a hledáte recenze a zkušenosti těch, kteří si již značku TERRAZEN zakoupili, jste na správném místě.

Unavené oči mohou být důsledkem dlouhého čtení, práce na počítači nebo používání mobilních zařízení. Můžete vyzkoušet následujících 7 cviků, které uvolní a posílí vaše oční svaly.