Kolik a jaké vrstvy tvoří atmosféru?

15.07.2021

Atmosféra je soubor plynů, které obklopují naši planetu a sahají více než 800 km nad zemský povrch. Jedná se tedy o jakýsi nehomogenní obal rozdělený do pěti různých vrstev, z nichž každá má jiné vlastnosti.

Atmosféra. Foto: Shutterstock.com
Atmosféra. Foto: Shutterstock.com

Vrstva nejblíže zemskému povrchu se nazývá troposféra, kde vznikají povětrnostní jevy. Troposféra může mít tloušťku od 8 km (na pólech) do 20 km (na rovníku). Druhá vrstva se nazývá stratosféra a je charakteristická přítomností ozonu, plynu, který chrání Zemi před ultrafialovým zářením.

Mezosféra je naopak třetí vrstvou atmosféry, která se nachází ve výšce asi 50-80 km. Skládá se z lehkých plynů a vyznačuje se tzv. neprůsvitnými oblaky tvořenými ledovými krystalky a velmi jemným prachem. Zatímco teplota mezosféry může dosahovat až -90 °C, teplota termosféry, čtvrté vrstvy zemské atmosféry, může dosahovat až 1000 °C nad nulou. V termosféře, ve výšce 100 km, se nachází takzvaná Kármánova linie, která vyznačuje hranici mezi leteckými a astronautickými lety.

A konečně exosféra, vrstva nejvzdálenější od zemského povrchu (asi 500 km). Plyny jsou zde stále řidší a částice, z nichž se skládají, již nejsou přitahovány gravitační silou, nepodílejí se na rotaci Země a jsou tak rozptýleny v prostoru. Teplota exosféry dosahuje 2000 °C.

Nejnovější články

Přečtěte si jako první, co je nového
 

Podle jihokorejského výzkumu prezentovaného na Evropském kardiologickém kongresu, který začíná v pátek v Barceloně, může chůze trvající jen něco málo přes hodinu týdně nebo deset minut denně prodloužit délku života po 85. roce věku.

Atmosféra je soubor plynů, které obklopují naši planetu a sahají více než 800 km nad zemský povrch. Jedná se tedy o jakýsi nehomogenní obal rozdělený do pěti různých vrstev, z nichž každá má jiné vlastnosti.