Kolik a jaké vrstvy tvoří atmosféru?

15.07.2021

Atmosféra je soubor plynů, které obklopují naši planetu a sahají více než 800 km nad zemský povrch. Jedná se tedy o jakýsi nehomogenní obal rozdělený do pěti různých vrstev, z nichž každá má jiné vlastnosti.

Atmosféra. Foto: Shutterstock.com
Atmosféra. Foto: Shutterstock.com

Vrstva nejblíže zemskému povrchu se nazývá troposféra, kde vznikají povětrnostní jevy. Troposféra může mít tloušťku od 8 km (na pólech) do 20 km (na rovníku). Druhá vrstva se nazývá stratosféra a je charakteristická přítomností ozonu, plynu, který chrání Zemi před ultrafialovým zářením.

Mezosféra je naopak třetí vrstvou atmosféry, která se nachází ve výšce asi 50-80 km. Skládá se z lehkých plynů a vyznačuje se tzv. neprůsvitnými oblaky tvořenými ledovými krystalky a velmi jemným prachem. Zatímco teplota mezosféry může dosahovat až -90 °C, teplota termosféry, čtvrté vrstvy zemské atmosféry, může dosahovat až 1000 °C nad nulou. V termosféře, ve výšce 100 km, se nachází takzvaná Kármánova linie, která vyznačuje hranici mezi leteckými a astronautickými lety.

A konečně exosféra, vrstva nejvzdálenější od zemského povrchu (asi 500 km). Plyny jsou zde stále řidší a částice, z nichž se skládají, již nejsou přitahovány gravitační silou, nepodílejí se na rotaci Země a jsou tak rozptýleny v prostoru. Teplota exosféry dosahuje 2000 °C.

Nejnovější články

Přečtěte si jako první, co je nového
 

Atmosféra je soubor plynů, které obklopují naši planetu a sahají více než 800 km nad zemský povrch. Jedná se tedy o jakýsi nehomogenní obal rozdělený do pěti různých vrstev, z nichž každá má jiné vlastnosti.

Proč mrkáme?

25.06.2021

Ani si to neuvědomujeme, přesto je to pohyb, který každý z nás dělá denně a opakovaně: mrkání je přirozené a každý člověk za normálních podmínek dělá toto gesto každých pět sekund, takže podle japonské studie stráví průměrný člověk 10 % svého bdělého času... Se zavřenýma očima!