Odkud se na Zemi bere voda?

18.08.2021

Zemi se říká modrá planeta, a to z dobrého důvodu. Při pohledu z vesmíru je 70 % zemského povrchu pokryto vodou. Ať už je kapalná, plynná nebo pevná, vyskytuje se v různých formách a je nezbytná pro zachování života na planetě.

ZEM. Foto: Shutterstock.com
ZEM. Foto: Shutterstock.com

Ale existovala vždycky? Jak můžeme vysvětlit přítomnost vody na Zemi? Zde je několik scénářů, které by mohly vysvětlit vznik vody na Zemi.

Odkud pochází voda na Zemi? Dvě doplňující se hypotézy

Bylo již předloženo několik hypotéz. Předpokládá se, že Zemi zasáhla hvězda z planety Theia. Náraz by pak způsobil její roztavení, což by vedlo k nárůstu vody v jejím jádru. Po této události by zemská přitažlivost zesílila a umožnila by lepší udržení vodní páry v atmosféře. Po dobu 100 až 500 milionů let však voda zůstávala při teplotě nad 100 °C uzavřena v husté atmosféře tvořené vodou a oxidem uhličitým. Voda tedy stále nebyla v kapalném stavu. Vodní pára časem přispěla k ochlazení zemského povrchu.

Přítomnost vody na Zemi by vysvětlovalo také četné bombardování malými železnými meteority a kometami bohatými na vodu. Podle některých teoretiků představují samostatnou hypotézu vzniku vody na Zemi.

Uplynuly by miliony let, během nichž by voda, pomalu se šířící v plynné formě, postupně předávala zemské teplo do atmosféry. Tento jev by způsobil vznik vrstvy mraků, která by umožnila regulovat teplotu povrchu Země. Když to bylo možné, vznikly první kapky dešťové vody a vytvořily oceány.

Pokud bychom se řídili druhým scénářem, primitivní voda by na Zemi nikdy neexistovala a za její přítomnost bychom vděčili pouze asteroidům. Objev Lydie Hallisové z Astronomického ústavu Havajské univerzity na Baffinově ostrově však tuto hypotézu nepodporuje. Vzorky odebrané s jejím týmem z hornin, které měly malou interakci s horním pláštěm a povrchem Země, ukazují, že poměr D/H (dihydrogen/Helium) je nižší než v oceánech a ve vzorcích asteroidů. To by potvrdilo přítomnost prvotní vody v hlubinách Země na jejím počátku.

Původ vody na Zemi, třetí hypotéza

V posledních letech se objevil jiný scénář. Předpokládá spojení mezi plynnými obry a jejich hvězdami, které vysvětluje výskyt vody na Zemi. Podle této hypotézy by planety migrovaly na počátku historie sluneční soustavy a přiblížily by se ke svým hvězdám díky interakci se zbytkovým prachovým diskem. Záření hvězdy by pak způsobilo zánik dihydrogenu a helia na povrchu těchto plynných obrů a jejich přeměnu na oceánské planety. Tento proces je podobný jako u komet, ale s mnohem větším dopadem, protože se jedná o planety, a ne o nebeská tělesa.

Původ vody na Zemi je zkrátka dodnes záhadou. V každém případě uběhla asi 1 miliarda let, než se ve vodě po její přeměně na kapalné skupenství objevily první organismy.

Nejnovější články

Přečtěte si jako první, co je nového