Pijete hodně kávy? Váš mozek pak funguje jinak.

26.04.2021

Vědci naznačují, že lidé, kteří pijí kávu vykazují odlišné vzorce mozkového propojení a vyšší úroveň bdělosti ve srovnání s těmi, kteří kávu nepijí. Rozdíly byly zjištěny v několika různých oblastech mozku.

Pití kávy. Foto: Shutterstock.com
Pití kávy. Foto: Shutterstock.com

Káva mění mozek - jak moc?

Nová studie nebývale podrobně zkoumala účinky pití kávy na síť spojů v našem mozku a její výsledky pomáhají pochopit a upřesnit účinky kofeinu - lepší ovládání motoriky, vyšší úroveň pozornosti a bdělosti a přínosy v oblasti učení a paměti. Studii financoval Institute for Coffee Science (ICVS), nezisková organizace podporovaná šesti světovými kávovými společnostmi.

Výsledky práce Nuno Sousy - vedoucího lékařské fakulty na univerzitě v Minho a výzkumného pracovníka ICVS - a jeho týmu, které byly zveřejněny v časopise Molecular Psychiatry, nabízejí jedinečný pohled na změny struktury a propojení, k nimž dochází v mozku pravidelných konzumentů kávy. Vědci zjistili, že mozky lidí, kteří v klidu konzumují velké množství kofeinu, vykazují nižší míru propojení mezi dvěma oblastmi mozku zvanými pravý precuneus a pravá insula, což naznačuje, že to vede k lepší kontrole motoriky a vyšší úrovni bdělosti nebo reakce na jakékoli podněty. Naproti tomu u lidí, kteří kávu nepijí, žádné takové změny zjištěny nebyly.

Vzorce vyšší výkonnosti byly zjištěny i v jiných oblastech mozku v klidovém stavu - například v mozečku - a odpovídaly účinkům, o kterých již bylo psáno, tedy lepší motorické kontrole a zvýšené bdělosti. Ve skupině milovníků kávy vědci také pozorovali větší dynamickou aktivitu v několika oblastech mozku a k těmto účinkům přidali významné zlepšení [v úrovni koncentrace, učení a paměti].

Má takovou sílu i malé množství kávy?

"Je to poprvé, co byl takto podrobně zkoumán vliv pravidelného pití kávy na naši mozkovou síť. V reálném čase jsme mohli sledovat účinky tohoto nápoje na strukturu a funkční propojení našeho mozku a také rozdíly mezi pravidelnými konzumenty kávy a těmi, kteří ji nepijí. Tato zjištění mohou alespoň do jisté míry přispět k novým poznatkům o některých pozorovaných účincích," vysvětluje Nuno Sousa.

A co se děje s naším mozkem po vypití mírného množství kávy? U skupiny těchto "svátečních" konzumentů kávy byly rovněž pozorovány změny ve funkci mozku. Vědci připouštějí, že jde o přesvědčivý důkaz, že káva má schopnost vyvolat změny ve spojeních mezi různými částmi mozku ve velmi krátkém čase.

Popsaná studie byla provedena pomocí technologie zvané funkční magnetická rezonance (fMRI), která porovnávala strukturu a propojení mozku skupiny lidí, kteří pijí denně hodně kávy, se skupinou dobrovolníků, kteří kávu nepijí vůbec.

Celou studii si můžete přečíst v časopise Nature.

Nejnovější články

Přečtěte si jako první, co je nového
 

Společnost COLORCODE, založená v roce 2008 v Jižní Koreji, prodává na našem trhu kosmetiku se značkou TERRAZEN prostřednictvím svého dooc. Pokud máte zájem o koupi této kosmetiky a hledáte recenze a zkušenosti těch, kteří si již značku TERRAZEN zakoupili, jste na správném místě.

Unavené oči mohou být důsledkem dlouhého čtení, práce na počítači nebo používání mobilních zařízení. Můžete vyzkoušet následujících 7 cviků, které uvolní a posílí vaše oční svaly.