Kdy do pronájmu a kdy do vlastního?

08.04.2021

Konečně ve svém! - takto si mnozí slastně povzdechneme po převzetí klíčů od prvního vlastního bydlení. Zdá se, že celý proces bydlení vrcholí nabytím listu vlastnictví. Je vždy výhodné vlastnit ho?

Úvodní obrázek. Foto: Shutterstock.com
Úvodní obrázek. Foto: Shutterstock.com

V několika evropských zemích žije v podnájmech téměř polovina obyvatelstva. U nás je dominantní tradice vlastnit střechu nad hlavou, a ta se jen těžko mění. Je však vědět, že v jistých případech je vlastnit nemovitost na přítěž.

Vlastnit za každou cenu?

Tento trend výrazně ovlivňuje chování účastníků trhu a často zapříčiňuje jejich rizikové vrhání se do hypoték. Bez pořádné částky našetřeno prostředků je klient s běžným příjmem donucen splácet půjčku desítky let a dobře víme, že čím déle ji splácí, o to více přeplatí její hodnotu (i několikanásobně).

Lidé se většinou zaváží splácet nemalé finanční částky dlouhodobě, a to i tehdy, pokud si nejsou jisti schopností jejich splácení. Dobrou radou je tedy vyzkoušet si odkládat stranou částku v přibližně stejné výši jako splátka potenciální hypotéky. Lépe tak získáme přehled o tom, jak splácení bytu naruší náš dosavadní životní standard.

Hypotéka však není jediný výdaj, třeba si uvědomit, že vlastnictví nemovitosti zavazuje k dalším výdajům, například daň z nemovitosti, pojištění, vklady do společného fondu oprav, náklady na údržbu samotného bytu atd.

Lidé zatížení splácením hypotéky jsou mnohem méně ochotni riskovat, pracují více "na jistotu", těžko mění zaměstnání, a tak jsou často mnohem více stresovaní. Po koupi bytu se samozřejmě snižuje mobilita při změně bydliště či rodinných podmínek. Může se také stát, že v průběhu dalších let přestane vyhovovat "atmosféra" v domě, životní prostředí v dané lokalitě nebo v celém městě.

Nejistota v podnájmu

Jako nejčastější argument proti bydlení v podnájmu uvádí nejistota. Důvodem je pravděpodobně i absence dlouhodobých pronájmů a s tím související vysoká fluktuace nájemníků. U nás se podnájem chápe pouze jako medzistupienok na cestě k vlastnímu bydlení, který využívají studenti, mladí lidé, cizinci nebo slabší vydělávající vrstva obyvatelstva. Naopak, například v Německu není výjimečné, pokud rodina bydlí v jednom domě i desítky let.

Mezi výhody bydlení v podnájmu patří snížení výdajů. Nájemník se nemusí starat o rekonstrukci bytu (většinou hradí pouze drobné opravy v bytě), o údržbu či zateplování bytového domu.

Strach z rizika, že vám vypovídají nájemní smlouvu, je srovnatelný se strachem ze ztráty zaměstnání a nesplácení hypotéky a vy jako podnájemce si můžete sbalit věci a odejít jinam. Samozřejmě, změna prostředí a procedury se stahováním jsou zátěží navíc a nemusí vyhovovat každému.

Při takové náročné investici, jakou bydlení nepochybně je, třeba opravdu střízlivě zvážit své možnosti a nehne se hlava nehlava. Investici tohoto typu neděláme každý den, proto netřeba váhat využít služeb odborníků. Může se to snadno vymstít.

Informace o dostupných hypotékách, výpočty šité na míru, přepočet výhodnosti koupě či pronájmu nemovitosti najdete rovněž na mnoha internetových portálech. Při žádání o hypotéku sice musíte prokázat schopnost splácet úvěr ze svých příjmů, ale při rozhodování myslete i na pravidlo, že optimální je žít o úroveň níže, než je náš aktuální příjem, a neinvestovat do jedné věci všechny úspory. Riziko je příliš velké.

Nejnovější články

Přečtěte si jako první, co je nového
 

Unavené oči mohou být důsledkem dlouhého čtení, práce na počítači nebo používání mobilních zařízení. Můžete vyzkoušet následujících 7 cviků, které uvolní a posílí vaše oční svaly.