Buďte bezchybní ve svém slově

27.05.2021

"Čtyři dohody" je kniha Dona Miguela Ruize a je to pravděpodobně jedna z nejsmysluplnějších a nejpodstatnějších knih, které jsem četl. Je to dáno především tím, že samotná kniha má neuvěřitelných 70-80 stran. Věci jsou podány stručně a přehledně, bez zbytečných výplní a slovíčkaření. Nyní se budu snažit zprostředkovat poselství Dona Miguela Ruize ještě syntetičtěji.

Slovo
Slovo

Buď bezhříšný ve své řeči

Podle Toltéků (v překladu "Lidé vědění") má každé slovo, které vyslovíme, status magie a potenciál tvořit. Řeč naplněná pozitivními slovy má tedy potenciál vytvářet dobro, zatímco řeč naplněná negativními slovy má potenciál vytvářet zlo.

Pozitivní a negativní jsou samozřejmě relativní pojmy, do nichž každý vkládá jiný význam. Lidé přikládají různý význam i stejným slovům. Nechme však slova stranou - podívejme se na několik názorných příkladů:

- "Neutíkej, nebo si ublížiš!" křičí babička na vnuka. Kolik tisíckrát jste ji slyšeli na dětských hřištích, a nejen na nich?

- "Na začátku to bude velmi těžké!" - rozšířené přesvědčení, které "přeje" každému, kdo se rozhodl začít podnikat, podnikat v nějakém oboru nebo v něčem, co dosud nedělal.

- "Je nebezpečné jezdit tak rychle v tak starém autě!" řekl mi jednou kamarád, když jsem mu řekl, že jsem jel na dálnici 180 km/h ve svém tehdy 20 let starém Opelu Cadet. Při další jízdě po dálnici jsem cítil, že je moje auto nestabilnější než kdy jindy.

Lidé (čas od času i já - jsem přece jenom člověk ) si nechávají líbit takovéhle blbosti a neuvědomují si, že ty blbosti ani nepocházejí od nich, neuvědomují si, že jsou to věci, které na ně ulpěly zvenčí, a hlavně si neuvědomují, že ač to zní brutálně, je to zbožné přání.

Moc se mi líbí otázka, kterou Dančo v takových případech klade, ale je to na další dohodu Dona Miguela, takže se s vámi o ni podělím později.

Zamysleme se nyní nad tím, jak bychom mohli formulovat výše uvedené výroky, aby byly bezchybné.

"Buďte opatrní, když běžíte!" může znít první z nich. Významově se příliš neliší od původního výroku, ale energeticky je radikálně odlišný. V prvním případě dítěti přímo téměř zaklínáte, že se stoprocentně utluče, pokud uteče. V druhém případě vysíláte energii (ve formě slov a myšlenek), abyste motivovali jeho pozornost a zabránili mu v pádu.

"Dobře se připravte, připravte se od základu, buďte kreativní, flexibilní, a když dojde na věc, buďte pevní jako skála. Držím vám palce a přeji úspěch!" by mohla být alternativa k druhému výroku. Myslím, že zde není co komentovat. Jediné prohlášení aktivuje vibraci obtížnosti a působí téměř jako přání. Druhý výrok aktivuje přání jako - dobrá příprava, flexibilita, pevnost, kreativita a úspěch.

"Nemám ponětí, jak to u vás vypadá, ale podle toho, co mi říkáte, si myslím, že je dobré se o své auto dobře starat, udržovat ho v dobrém stavu a pravidelně s ním jezdit do servisu!" je dobrou alternativou ke třetímu tvrzení. Na rozdíl od původní verze, která aktivuje vibrace "nebezpečí" a "nebezpečnosti", tato verze aktivuje vibrace "odpovědnosti" a "předvídavosti".

Určitě tu někdo namítne: "Ale to je realita!!! Jezdit rychle starým autem je nebezpečné, při běhu hrozí přejetí dítěte a začít podnikat je zpočátku obvykle obtížné." Dobře, mohu jen říct. Věci, které jsem napsal jako alternativy, jsou také stoprocentně věrné skutečnosti a navíc mají téměř stejný význam jako jejich původní verze. Energie je však jiná.

A nelze si nevšimnout přítomnosti těch malých slov "dítě pravděpodobně..." , jak velká je pravděpodobnost však nikdo nedokáže říci. Jinými slovy, se stejným úspěchem bychom mohli říci: "Dítě pravděpodobně nebude zbito."

Nebo "zpočátku je to obvykle těžké", což v žádném případě neznamená obvykle vždy. A kromě toho se pozorování dotyčného "proroka" obvykle omezují na dva nebo tři jeho přátele, kteří vám však nikdo neřekne, jak dobře byli připraveni. A i když jsou dotyčná pozorování založena na nějakých statistikách - vždy existují jak pozitivní, tak negativní stránky. Nebo jinak řečeno, pokud "obvykle (podle statistik) některé společnosti mají na začátku těžké období", pak "obvykle existují jiné společnosti (podle statistik menší procento), které jdou hned od začátku velmi prudce nahoru".

Obvykle tedy spadáte do jedné nebo druhé z těchto dvou kategorií. Záleží na tom, jak dobře jste připraveni a jaké máte takzvané štěstí. Podle Dona Miguela Ruize štěstí neexistuje. Podle mého názoru ani jedno. Ale pokud v to věříte, nezapomeňte na přísloví: "Štěstí je na straně dobře připravených!"

To znamená, že je obvykle na vás, do kterého z nich se zařadíte.

Zda to bude snazší, nebo těžší, závisí na výše popsaných tvrzeních a přesvědčeních. Pokud vám přítel místo toho, aby vám říkal, že to bude těžké, poradí, abyste se lépe připravili, byli pružní i pevní a popřeje vám úspěch, narazíte na cestě vpřed a vzhůru na méně překážek.

Pokud vám však člověk od začátku říká, jak to pro vás bude těžké - dostat se do druhé skupiny (ti s rychlým a bouřlivým vývojem) bude obtížnější. A co sakra znamená obtížné?

Slovo těžký pochází ze slova - práce. Tj. něco, co je těžké, je něco, čeho se dosáhne tvrdou prací. Ano, je velmi pravděpodobné, že dané věci nelze dosáhnout dřepěním na gauči a pravidelným přepínáním kanálů v televizi. Někdy je třeba vynaložit úsilí... jednat. Tomu byste nevěřili, že? Neeee, je mnohem jednodušší nadávat na to, že je něco těžké, než vynaložit úsilí a udělat to. Ha, osvícení!

Na druhou stranu slovo easy pochází ze slova les, což znamená les. Nebo jinak řečeno, easy pochází z výrazu: "To be seize the woods!" alias "To be seize the forest!". Nebo jinak řečeno, když je třeba něco udělat, je snadné chytit jen les. Chytíte les, uniknete povinnostem a zodpovědnosti a ... je to všechno snadné. Pracovat tvrdě je těžké.

To znamená, že nejjednodušeji řečeno, něco, co děláte, čím se zabýváte, je těžké, a něco, co neděláte, čím se zabýváte, a něco, čím se nezabýváte, je snadné.

Nyní, když jsme přesně pochopili, co don Miguel myslí slovy "Buď bez hříchu ve své řeči", věnujme se ještě jedné věci:

Proč právě "bez hříchu"?

Podle autora Čtyř dohod znamená bezhříšný bez hříchu. Hřích podle něj opět znamená výrok, který aktivuje negativní vibrace a vytváří negativní potenciál. Přečtěte si znovu první tři věty na začátku článku. "Padneš" je negativní potenciál, který je vytvořen slovem vůle, což mu dává zcela určitou sílu a významně zvyšuje pravděpodobnost, že se daná věc stane. "Budeš to mít velmi těžké" je také negativní potenciál a stejně definitivní jako ten předchozí díky vůli.

Podle kvantové fyziky je vše, čím jsme, a vše, co se nám děje, polem pravděpodobnosti. Každá myšlenka je energie, usměrněná energie. Každé slovo je vyslovená myšlenka, která mu dodává ještě více energie. A tato energie zesiluje pravděpodobnost, na kterou daná myšlenka a následně řeč reaguje. A čím více energie tato pravděpodobnost nashromáždí, tím větší je pravděpodobnost, že se daná pravděpodobnost stane skutečností.

Dávejte si pozor

Když nás Don Miguel Ruiz vyzývá, abychom byli ve své řeči bez hříchu - vyzývá každého z nás, abychom byli ve své řeči bez hříchu. Ano, ostatní po vás mohou křičet, že rychlou jízdou se porazíte. Mohou si být jisti, že začátek vašeho nového podnikání bude zpočátku velmi obtížný. Že je vám to jedno.

  • Buďte si jisti sami sebou!
  • Buďte si jisti svými schopnostmi!
  • Vězte, že můžete!
  • A všechno bude šest

Každý má právo na svůj názor. Což neznamená, že musíte přijmout názor každého. Pokud byť jen na okamžik předpokládáte, že by se takové "přání" mohlo ukázat jako pravdivé, vytváříte spojení mezi ním a odpovídajícím potenciálem. V tomto okamžiku začne energie výroku proudit podél vytvořeného spojení jako proud podél drátu a začne dodávat energii danému potenciálu, čímž se zvyšuje pravděpodobnost, že se stane. Čím více na to myslíte, tím více energie do toho vkládáte.

Jak toto spojení přerušíme?

Myslete na to, co chcete, aby se stalo, ne na to, co nechcete, aby se stalo, a na to, čeho se bojíte, že by se mohlo stát. Tímto způsobem odpojíte drát od pravděpodobnosti, kterou nechcete, aby se stala, a přesunete ho na pravděpodobnost, kterou chcete, aby se stala. Abyste to však dokázali, musíte myslet jen a pouze na to, co chcete. Pokud budete myslet na obě věci - budete do obou vkládat energii, a pokud budete vkládat energii do potenciálu (ať už pozitivního nebo negativního) - dříve či později se uskuteční.

Snadno se to řekne, těžko udělá. Vzpomeňte si na výše uvedenou pasáž o těžkém a snadném Ano, v tomto případě se celá věc nestane sama od sebe. A - ano, bude to vyžadovat trochu úsilí.

Upravte výrok konstruktivním směrem

Použijte příklady, které jsem uvedl na začátku článku, a všimněte si, jak jsem změnil negativní předpoklady na pozitivní přání. Pomocí tohoto principu můžete převést jakýkoli záporný výrok. Když vám tedy někdo řekne něco podobného, přeměňte v duchu to, co bylo řečeno, na již popsaný pozitivní způsob. Aby byla proměna ještě silnější - představte si situaci, v níž byla daná věc řečena. Představte si situaci do nejmenších detailů. Nyní si představte, že dotyčný neříká to, co řekl, ale vaši pozměněnou verzi.

Mozku je jedno, jestli se to, co vidí, odehrává před vašima očima, nebo ve vašich představách. To bylo opakovaně prokázáno při nejrůznějších vědeckých pokusech a podle Dona Miguela Ruize a Toltéků je to všechno stejně sen a v tomto řádu myšlení je všechno tak skutečné i neskutečné zároveň bez ohledu na to, kde přesně se to děje, před našima očima nebo za nimi. Chcete-li tedy zlepšit svůj pocit ze situace, zlepšit kouzlo, které z ní vyplývá, představte si danou situaci znovu, ale v jiných liniích.

Nezáleží na tom, jestli tomu, co právě čtete, věříte nebo ne, prostě to udělejte a budete se cítit lépe. Když se cítíme lépe - celý svět je lepší.

Zůstaňte naladěni na druhou dohodu "Nedělejte si domněnky" v příštím díle.

Poznámka: Původně jsem vám chtěl povědět o knize Dona Miguela, ale pak jsem "trochu" odbočil. Nakonec mějte na paměti, že výše uvedené texty Dona Miguela Ruize jsou zprostředkovány mýma očima a mým chápáním. Kromě nich je zde také poměrně dost mých vlastních úvah (např. "Lyrická digrese") i úvah jiných spisovatelů, opět předznamenaných mým chápáním. Pokud chcete získat vlastní dojmy o popsaných myšlenkách - nejlépe si najděte knihu "Čtyři dohody" a vychutnejte si ji.

Nejnovější články

Přečtěte si jako první, co je nového
 

Společnost COLORCODE, založená v roce 2008 v Jižní Koreji, prodává na našem trhu kosmetiku se značkou TERRAZEN prostřednictvím svého dooc. Pokud máte zájem o koupi této kosmetiky a hledáte recenze a zkušenosti těch, kteří si již značku TERRAZEN zakoupili, jste na správném místě.

Unavené oči mohou být důsledkem dlouhého čtení, práce na počítači nebo používání mobilních zařízení. Můžete vyzkoušet následujících 7 cviků, které uvolní a posílí vaše oční svaly.