Proč je lev králem zvířat?

25.06.2021

V západní kultuře je lev symbolem síly a odvahy: je to zvíře s hrdým postojem, a proto je často považován za nadřazeného všem ostatním zástupcům zvířecího světa.

Lev. Foto: Shutterstock.com
Lev. Foto: Shutterstock.com

Ačkoli dnes lvi obývají pouze savany subsaharské Afriky, v dávných dobách byli rozšířeni také ve Středomoří, na Balkánském poloostrově, v Malé Asii a v Indii: titul "král", který člověk samci přisuzoval, souvisí s historickými a kulturními faktory, které se projevily ve středověku.

Do té doby byl medvěd považován za krále zvířat a pohanské civilizace ho uctívaly: náboženství proto hrálo zásadní roli při nahrazování lva.

Lev není největší ani nejsilnější zvíře v přírodě, ale ve svém prostředí je na vrcholu potravního řetězce. Pokud vyloučíme člověka, dospělí jedinci nemají žádné predátory.

Je to polygamní zvíře; žije v malých stádech, v nichž žije mnoho samic a mláďat, a v jednom stádě mohou být až dva nebo tři samci (obvykle bratři, kteří získali převahu nad ostatními soupeřícími samci násilím).

V zájmu udržení moci ve skupině jsou samci ve věku 3-4 let odstraňováni, protože představují hrozbu pro vůdce smečky, kteří se obávají, že budou svrženi mladšími soupeři.

Od okamžiku vyhnání vedou tito lvi kočovný život, dokud nejsou schopni převzít kontrolu nad jinou smečkou. Když se tak stane, nový dominantní samec zabije všechna menší mláďata. Důvodem jsou reprodukční účely: když se lvice starají o mláďata, nemohou se pářit.

Uvnitř smečky má samec čistě obrannou úlohu: je zodpovědný především za kontrolu teritoria před invazí a útoky jiných lvů nebo predátorů. Na druhou stranu se samice kromě péče o mláďata - jako je tomu u všech druhů savců - věnují také shánění potravy.

V těchto případech je zásah muže velmi vzácný. Na druhou stranu je méně pohyblivý než samice a jeho hustá hříva mu brání skrývat se mezi vegetací: jeho účast na lovu je proto omezena na zvláštní okolnosti, například v případě obzvláště silné kořisti.

Přestože má dominantní samec při shánění potravy podřízenou roli, má první sousto. Mláďata se pouze pasou a musí si vystačit s tím, co jim zbylo.

Pokud je dnes lev považován za krále zvířat, je to dáno kulturními a náboženskými faktory, které ve středověku vymazaly veškeré pozůstatky staré pohanské symboliky. Lev, který byl v té době rozšířen na pastvinách Evropy, Malé Asie a Indie, vytlačil předchozího vládce, medvěda, který byl v klasických civilizacích zbožňován.

Proto mu byly přisuzovány významy jako moc a moudrost a byl spojován s těmi, kdo měli moc, tedy s králem.


Nejnovější články

Přečtěte si jako první, co je nového